uvádza...
14. logistické fórum LOG-IN, 2. apríla 2020

Rob Keij, Kivnon Logistica

Commercial Director