uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Peter Varga, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Generálny riaditeľ, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Peter Varga, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Generálny riaditeľ, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií