uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Martin Zatkalík, Stredná odborná škola dopravná

riaditeľ

Martin Zatkalík, Stredná odborná škola dopravná

riaditeľ

Padlo remeslo na (zlaté) dno?

17:30 - 18:20
PANELOVÁ DISKUSIA