uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Last mile logistics

Last mile logistics

Logistika poslednej míle z pohľadu udržateľnosti, brownfield vs. greenfield. Nedostatok zamestnancov či miesta.  Ako ju zjednodušiť a zefektívniť?