uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

Automatizácia logistiky a digitálne dvojča

11. 4. 2019
15:10 - 15:30

Automatizácia logistiky a digitálne dvojča

Inteligentné riadenie a automatizácia logistických procesov technológiou digitálneho dvojčaťa.

Digitálne dvojča (Digital Twin) patrí medzi inovačné trendy roku 2019. Prednáška spoločnosti ANASOFT objasní úlohy a prínosy digitálneho dvojčaťa pri digitalizácii a automatizácii materiálových tokov a logistických procesov. Zároveň sa bude zameriavať aj na  na inteligentné riadenie logistických operácií s implementačnými príkladmi z praxe.