uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

O akcii

Kde sa stretávajú skutoční logisti...

ČESKO-SLOVENSKÉ ONLINE FÓRUM LOG-IN

Fórum LOG-IN je pôvodný súčasťou celoročného multikanálového projektu LOG-IN vytvoreného pre podporu inovácií v logistike na Slovensku. Cieľom fóra, ktoré sa konalo prvýkrát v roku 2007, je zacieliť pozornosť na najinovatívnejšie riešenie, projekty a produkty na slovenskom logistickom trhu a tým inšpirovať profesionálov v obore k inovácii logistiky v ich podnikoch.

V súčasnej dobe nie je bohužiaľ možné usporiadať fyzickej akcie, ale logistický trh stále potrebuje inšpiráciu. Preto aj fórum LOG-IN inovuje a uskutoční sa v máji ako Česko-slovenské online fórum inovácie v logistike.

Na čo sa môžete tešiť na fóre LOG-IN?

PROGRAM ZAMERANÝ NA INOVÁCIE

Cieľom fóra LOG-IN od jeho vzniku je inšpirovať slovenských a českých logistických profesionálov k inováciám, s cieľom zefektívniť logistiku ich firiem. Táto potreba inovovať sa počas pandémie len posilnila, a preto vám ponúkneme plnú inšpiráciu pre vašu logistiku.

INŠPIRUJÚCI REČNÍCI

Rečníci nás inšpirujú k zlepšeniu, hľadaniu nových spôsobov, ako sa pozerať na každodenné problémy, inovovať a zefektívniť naše logistické procesy. Napriek tomu, že je fórum LOG-IN online, ponúkne verne svojej tradícii inšpiratívny hlavný prejav, ktorý zaháji konferenciu správnou nohou.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Prípadové štúdie boli chrbticou projektu LOG-IN od samého počiatku. Najlepší spôsob, ako sa naučiť inovovať vo vlastných spoločnostiach, je počuť, ako dodávatelia a klienti realizovali svoje vlastné projekty a aké boli výsledky týchto projektov. Najlepšie prípadové štúdie z logistiky nájdete vždy na LOG-IN.

INOVATÍVNE PRODUKTY A SLUŽBY

Niekedy sú produkty a služby tak inovatívne, že ešte neboli vyskúšané na trhu. To neznamená, že si nezaslúžia byť zdôraznené. Práve naopak, fórum LOG-IN je ideálnym miestom, kde sa môžete zamerať na inovatívne produkty a služby, ktoré budú mať čoskoro dopad na logistický trh.

PANELOVÉ DISKUSIE

Kľúčovou súčasťou každého logistického stretnutia je diskusia, čo platí aj pre fórum LOG-IN. Aby inovácie v spoločnostiach prekvitali, je potrebné diskutovať a debatovať o niektorých horúcich témach. Fórum LOG-IN združuje popredné mená v slovenskej a českej logistike a poskytuje im platformu pre diskusiu o hlavných otázkach ovplyvňujúcich logistický trh.

TO NAJLEPŠIE Z ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKA

Kým zvyšok projektu LOG-IN (web, newsletter, ročenka) už roky obsahujú tie najlepšie inovácie z Českej republiky a Slovenska dohromady, fóra LOG-IN (16 fór sa konalo v Prahe a 13 v Bratislave) bola doteraz oddelené. Hlavnou výhodou on-line fóra je, že obe fóra môžu byť zlúčené, čo umožňuje zdôrazniť zo samostatných štúdií v Prahe a Bratislave to najlepšie v logistických inováciách z oboch krajín počas jedného dňa.

STOVKY LOGISTICKÝCH PROFESIONÁLOV ONLINE

Mať online fórum LOG-IN znamená, že sa na sledovanie môže naladiť oveľa viac ľudí, než by sa mohlo zúčastniť osobne. Túžba po inšpiráciách, informáciách a diskusiách je v tejto chvíli extrémne vysoká, preto očakávame, že stovky logistických profesionálov z Českej republiky i Slovenska si vyhradí čas zo svojich nabitých plánov a pripojí sa k nám online na LOG-IN.

INTERAKCIE S REČNÍKMI CEZ SLIDO

Aby sme boli plne informovaní a inšpirovaní, je často nutné klásť otázky rečníkom a diskutovať o ich inovatívnych riešeniach na mieste. To je samozrejme možné aj počas online fóra vďaka technológii, ako je Slido, ktorá umožňuje účastníkom klásť otázky rečníkom prostredníctvom aplikácie, ktoré potom moderátor prečíta prednášajúcemu. A aby bola úroveň interakcie vysoká, pravidelné kvízy a ankety zvedú účastníkov tiež dohromady.

VIRTUÁLNE STÁNKY

Vytváranie sietí je jednou z najsilnejších častí osobného fóra. Aj keď nič nemôže nahradiť silu potrasenia rúk a osobnej diskusie, fórum LOG-IN urobí, čo je v jeho silách, aby duplikovalo zážitok tým, že ponúkne virtuálne stretnutia medzi účastníkmi a partnermi fóra. Zástupcovia partnerských spoločností budú k dispozícii po celý deň na svojich virtuálnych stánkoch.

Chcete získať plnú dávku inšpirácie pre logistiku vašej spoločnosti?

LOG-IN