uvádza...
Česko-slovenské online fórum LOG-IN, 13. 5. 2021

O akcii

Kde sa stretávajú skutoční logisti...

ČESKO-SLOVENSKÉ ONLINE FÓRUM LOG-IN

Fórum LOG-IN je pôvodnou súčasťou celoročného multikanálového projektu LOG-IN vytvoreného na podporu inovácií v logistike na Slovensku. Cieľom fóra, ktoré sa konalo prvýkrát v roku 2007, je zacieliť pozornosť na najinovatívnejšie riešenia, projekty a produkty na slovenskom logistickom trhu a tým inšpirovať profesionálov v odbore k inovácii logistiky vo svojich podnikoch.

V súčasnej dobe nie je, bohužiaľ, možné usporiadať fyzické akcie, ale logistický trh stále potrebuje inšpiráciu. Preto aj fórum LOG-IN inovuje a uskutoční sa v máji ako Česko-slovenské online fórum inovácie v logistike.

Na čo sa môžete tešiť na fóre LOG-IN?

PROGRAM ZAMERANÝ NA INOVÁCIE

Cieľom fóra LOG-IN od jeho vzniku je inšpirovať slovenských a českých logistických profesionálov k inováciám s cieľom zefektívniť logistiku ich firiem. Táto potreba inovovať sa počas pandémie len posilnila, a preto vám ponúkneme plnú inšpiráciu pre vašu logistiku.

INŠPIRUJÚCI REČNÍCI

Rečníci nás inšpirujú k zlepšeniu, hľadaniu nových spôsobov, ako sa pozerať na každodenné problémy, inovovať a zefektívniť naše logistické procesy. Napriek tomu, že je fórum LOG-IN online, ponúkne verne svojej tradícii inšpiratívny hlavný prejav, ktorý otvorí konferenciu správnou nohou.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Prípadové štúdie boli chrbtovou kosťou projektu LOG-IN od samého počiatku. Najlepší spôsob, ako sa naučiť inovovať vo vlastných spoločnostiach, je počuť, ako dodávatelia a klienti realizovali svoje vlastné projekty a aké boli výsledky týchto projektov. Najlepšie prípadové štúdie z logistiky nájdete vždy na LOG-IN.

INOVATÍVNE PRODUKTY A SLUŽBY

Niekedy sú produkty a služby také inovatívne, že ešte neboli vyskúšané na trhu. To neznamená, že si nezaslúžia byť zdôraznené. Práve naopak, fórum LOG-IN je ideálnym miestom, kde sa môžete zamerať na inovatívne produkty a služby, ktoré budú mať čoskoro vplyv na logistický trh.

PANELOVÉ DISKUSIE

Kľúčovou súčasťou každého logistického stretnutia je diskusia, čo platí aj pre fórum LOG-IN. Aby inovácie v spoločnostiach prekvitali, je potrebné diskutovať a debatovať o niektorých horúcich témach. Fórum LOG-IN združuje popredné mená v slovenskej a českej logistike a poskytuje im platformu na diskusiu o hlavných otázkach ovplyvňujúcich logistický trh.

TO NAJLEPŠIE Z ČESKEJ REPUBLIKY A ZO SLOVENSKA

Kým zvyšok projektu LOG-IN (web, newsletter, ročenka) už roky obsahuje tie najlepšie inovácie z Českej republiky a zo Slovenska dohromady, fóra LOG-IN (16 fór sa konalo v Prahe a 13 v Bratislave) boli doposiaľ oddelené. Hlavnou výhodou on-line fóra je, že obe fóra môžu byť zlúčené, čo umožňuje zdôrazniť zo samostatných štúdií v Prahe a Bratislave to najlepšie v logistických inováciách z oboch krajín počas jedného dňa.

STOVKY LOGISTICKÝCH PROFESIONÁLOV ONLINE

Mať online fórum LOG-IN znamená, že sa na sledovanie môže naladiť oveľa viac ľudí, než by sa mohlo zúčastniť osobne. Túžba po inšpiráciách, informáciách a diskusii je momentálne extrémne vysoká, preto očakávame, že stovky logistických profesionálov z Českej republiky i Slovenska si vyhradia čas zo svojich nabitých plánov a pripoja sa k nám online na LOG-IN.

INTERAKCIE S REČNÍKMI CEZ SLIDO

Aby sme boli plne informovaní a inšpirovaní, je často nutné klásť otázky rečníkom a diskutovať o ich inovatívnych riešeniach na mieste. To je, samozrejme, možné aj počas online fóra vďaka technológii ako je Slido, ktorá umožňuje účastníkom klásť rečníkom prostredníctvom aplikácie otázky, ktoré potom moderátor prečíta prednášajúcemu. A aby bola úroveň interakcie vysoká, účastníkov spoja aj pravidelné kvízy a ankety.

VIRTUÁLNE STÁNKY

Vytváranie sietí je jednou z najsilnejších častí osobného fóra. Aj keď nič nemôže nahradiť silu potrasenia rúk a osobnej diskusie, fórum LOG-IN urobí, čo je v jeho silách, aby duplikovalo zážitok tým, že ponúkne virtuálne stretnutia medzi účastníkmi a partnermi fóra. Zástupcovia partnerských spoločností budú k dispozícii po celý deň vo svojich virtuálnych stánkoch.

Chcete získať plnú dávku inšpirácie pre logistiku vašej spoločnosti?

LOG-IN