uvádza...
13. logistické fórum LOG-IN | 11. apríla 2019

O akcii

Fórum LOG-IN je jediná logistická akcia zameraná na najefektívnejšie riešenia, inovácie, nové projekty a prípadové štúdie v logistike na slovenskom trhu.

Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

200 ÚČASTNÍKOV = 200 NOVÝCH OBCHODNÝCH KONTAKTOV

Z čoho sa Fórum LOG-IN skladá?

Odborný program

Predstavíme vám najlepšie prípadové štúdie a inovácie na slovenskom logistickom trhu. Diskutovať s prednými odborníkmi na aktuálne témy budete môcť v panelových diskusiách.

BizLOG

Cieľom BizLOGu je sprostredkovať stretnutie poskytovateľov a užívateľov logistických služieb a produktov , aby mohli nadviazať kontakt a hľadať priestor pre vzájomnú, obojstranne prospešnú spoluprácu! Jednému stretnutiu budete venovať maximálne 10 minút, a pritom neprídete o žiadnu prednášku. Žiadne záväzky, žiadne zdržanie a všetko zorganizujeme my!

Logisticky Business MixerLogistický Business Mixér

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, hry a súťaže.

Logistika v praxiNávštevy logistických centier

Cieľom tejto programovej časti je predstaviť „logistiku v praxi“ a sprostredkovať informácie o zaujímavých projektoch priamo od manažérov významných logistických centier na Slovensku. Jedinečná príležitosť oboznámiť sa s najnovšími operatívnymi systémami a trendmi v skladovaní, supply chain manažmente a distribúcii priamo na mieste.