presents...
14th forum LOG-IN, April 2, 2020

Registration

A few clicks away from a wealth of inspiration...

Sú logistickí manažéri z výrobných a obchodných spoločností, ktoré neposkytujú logistické služby alebo iné produkty a služby pre logistiku, tiež školy a úrady.

Sú logistické spoločnosti, dodávatelia produktov a služieb využívaných v logistike a ďalšie inštitúcie (manipulačná a skladovacia technika, vybavenie skladov, doprava, IT, poradenstvo, personálne agentúry, finančné inštitúcie a pod).