presents...
14th forum LOG-IN, April 2, 2020

About the event

Where the real logistics professionals meet...

Fórum LOG-IN je jediná logistická akcia zameraná na najefektívnejšie riešenia, inovácie, nové projekty a prípadové štúdie v logistike na slovenskom trhu.

Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

200 ÚČASTNÍKOV = 200 NOVÝCH OBCHODNÝCH KONTAKTOV

Z čoho sa Fórum LOG-IN skladá?

Odborný program

Predstavíme vám najlepšie prípadové štúdie a inovácie na slovenskom logistickom trhu. Diskutovať s prednými odborníkmi na aktuálne témy budete môcť v panelových diskusiách.

BizLOG

Cieľom BizLOGu je sprostredkovať stretnutie poskytovateľov a užívateľov logistických služieb a produktov , aby mohli nadviazať kontakt a hľadať priestor pre vzájomnú, obojstranne prospešnú spoluprácu! Jednému stretnutiu budete venovať maximálne 10 minút, a pritom neprídete o žiadnu prednášku. Žiadne záväzky, žiadne zdržanie a všetko zorganizujeme my!

Logisticky Business MixerLogistický Business Mixér

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, hry a súťaže. Tentokrát bude nosnou témou “Nočná Paríž”

Konzultačno – analytické stretnutia

Návštevníci 13. ročníka fóra LOG-IN budú mať možnosť osobnej konzultácie ohľadom optimalizačného potenciálu svojich logistických procesov. Skúsený odborník na digitalizáciu a automatizáciu logistiky pripraví indikatívnu analýzu na základe poskytnutých údajov z reálnej prevádzky. Počas individuálneho konzultačného stretnutia sa tak budú môcť návštevníci dozvedieť aká reálna úspora sa dá očakávať od digitalizácie riadenia skladu, o koľko percent možno zvýšiť výkonnosť vnútropodnikového zásobovania, alebo ako sa dajú efektívne optimalizovať prepravno-distribučné procesy. Prihláste sa už dnes na email: terezia.radkova@atoz.sk, počet miest je obmedzený.