uvádza...
10. logistické fórum LOG-IN
REGISTROVAŤ SA

5. - 6. 5., BRATISLAVA

JEDINÉ LOGISTICKÉ FÓRUM NA SLOVENSKU
ZAMERANÉ NA NAJLEPŠIE PRÍPADOVÉ
ŠTÚDIE A INOVÁCIE

LOG-IN 2016

 

FÓRUM LOG-IN

Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

Fórum LOG-IN zahrňuje celodenný konferenčný program, zorganizované„speed dating“ stretnutia BUSINESSLOG , neformálny networkingový večierok zvaný Logistický Business Mixer, a počas druhého dňa majú účastníci možnosť vidieť i logistiku v praxi na návšteve centier.

1. deň
05. 5. 2016
2. deň
06. 5. 2016

Registrácia

Úvodné slovo

Prípadová štúdia – Systém rastie podľa potrieb užívateľa

Neprispôsobivý návrh systémov vnútropodnikovej logistiky je teraz minulosťou. Spoločnosť ENGEL AUSTRIA dokázala maximálne využiť priestor. Flexibilný systém Ylog jej umožnil zvýšiť ako produktivitu, tak i výkon.
Christian Brauneis

Prípadová štúdia – Efektívna maloobchodná distribúcia

Prípadová štúdia ukáže, ako efektívne nastaviť činnosti retailového experta s presne načasovanou logistikou podľa požiadavky trhu, obchodného reťazca a zákazníkov.
Richard Lamper
Juraj Fábry
Ľubor Kyselý

Panelová diskusia – Bezpečnosť v sklade

S pomocou odborníkov sa zameriame na to, ako má vyzerať bezpečný sklad. Aby regály nepadali, aby sa vozíky nezrážali, … Aby boli v bezpečí ľudia a nedošlo ani k poškodeniu tovaru.
Miroslav Babka
Jiří Janouš

Obed + Businesslog

Venujte 10 minút pre nový business! Zúčastnite sa organizovaných stretnutí medzi partnermi fóra a účastníkmi, ktoré prebehnú počas obedňajšej prestávky.

Inovácia -DHL RESILIENCE 360 – Obrátenie potenciálneho narušenia do konkurenčnej výhody

Prípadová štúdia – EDI – Logistické dáta pod kontrolou

Kedy sa oplatí uvažovať nad zavedením automatizovaných prenosov dát medzi logistickým providerom a klientom? Aj na túto otázku odpovie prezentácia, ktorá priblíži proces implementácie a prínosy EDI riešenia.
Vladimír Lindvay
Vladimír Stodůlka

Inovácia – Kusové zásielky na koľajniciach z Číny

Železničná preprava z Ďalekého východu už nepatrí len celým kontajnerom, ale ponúka aj prepravu kusových zásielok. Jej jednoznačnou výhodou je zhruba polovičný tranzitný čas oproti preprave po mori.
Tibor Majzún

Panelová diskusia – Nedostatok zamestnancov

Problém s hľadaním kvalifikovaných zamestnancov majú firmy vo všetkých segmentoch hospodárstva. Nezamestnaných je síce veľa, ale mnoho je prakticky nezamestnateľných. Je riešením duálne školstvo?
Jaroslav Kouřil
Michal Bodocký
15:15

Coffee Break

Prípadová štúdia – Ako šiel čas s e-shopom Alza

Príbeh Alzy na slovenskom trhu, jej potreba distribučného centra a naštartovanie dlhodobej spolupráce so spoločnosťou Goodman ako developerom skladovacích a logistických priestorov.
Jan Palek

Prípadová štúdia – Rozšírená realita v logistike

Potenciál použitia rozšírenej reality v logistických systémoch narastá spolu s vývojom nových technológii. Prezentácia predvedie ako prostredníctvom vizuálneho manažmentu riadiť celý proces prípravy, nakládky a vývozu.
František Kall

Panelová diskusia – Nájomná zmluva – ako vyjednať najlepšie podmienky?

Panelová diskusia zodpovie na základnú otázku, ako si môže nájomca vyjednať čo najlepšie podmienky v nájomnej zmluve, ale dotkne sa i skrytých poplatkov, ktoré nájomca môže znášať. Ďalšími diskutovanými témami bude napr. možná expanzia nájomcu či predĺženie nájmu za rovnakých podmienok.
18:15

Záver

Logistický Business Mixer

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.

Logistika v praxi

Cieľom tejto programovej časti je predstaviť „logistiku v praxi“ a sprostredkovať informácie o zaujímavých projektoch priamo od manažérov významných logistických centier na Slovensku. Jedinečná príležitosť oboznámiť sa s najnovšími operatívnymi systémami a trendmi v skladovaní, supply chain manažmente a distribúcii priamo na mieste. Tento ročník navštívime: distribučné centrum spoločnosti HOPI SK Madunice, ktoré je najväcším distribučným centrom pre mrazené výrobky na Slovensku. Je vybavené najmodernejšími logistickými technológiami ako aj priestormi pre hlboko zmrazené skladovanie potravín a ich distribúciu.

MIESTO KONANIA

Hotel Crowne Plaza Bratislava